آیا هنرمند هستید و دنبال اهنگساز هستید؟
ایا اهنگساز هستید و دنبال خواننده برای موسیقی خود هستید ؟
آیا نیاز به ساخت موزیک ویدیو و انشار موسیقی در سایت های بین المللی میگردید.
دیگر نگران نباشید
رامونیک همه اینها رو با کمترین هزینه و با بالا ترین کیفیت برای شما قرار داده است …
همین الان با مدیران رامونیک ارتباط برقرار کن تا در محیط امن به کسب در امد و کسب هنر بپردازی .
یک سری به ازمون استخدامی ما بزن
دیگه نگران کرونا هم نباش و با هنرمندای فارسی زبان در هر نقطه ای از دنیا ارتباط بر قرار کن .

ساخت ترک موزیک

الکترونیک

هزار تومان 400000
 • حداقل زمان انتشار یک ماه بعد
 • پشتیبانی همیشگی
 • ارائه بازدید جهانی موزیک شما
 • تمام سبک های جهان بجز شیش و هشت
 • List Item

ساخت ترک موزیک

الکترونیک

هزار تومان 800000
 • حداقل زمان انتشار یک ماه بعد
 • پشتیبانی همیشگی
 • ارائه بازدید جهانی موزیک شما
 • تمام سبک های جهان بجز شیش و هشت
 • List Item

ساخت ترک موزیک

الکترونیک

هزار تومان 4500000
 • حداقل زمان انتشار یک ماه بعد
 • پشتیبانی همیشگی
 • ارائه بازدید جهانی موزیک شما
 • تمام سبک های جهان بجز شیش و هشت
 • List Item

سفارش خود را ثبت کنید.

فرم ورود به سایت