رامونیک با هدف حمایت در انتشار از هنرمندان جوان ایران به ساخت موسیقی در بستر اینترنت به صورت انلاین و از راه دور و انتشار آثار هنرمندان ایرانی مخصوصا سبک الکترونیک به جهان در سال 1395 میکند. از این رو ما به جهت دستیابی اهداف تعیین شده نیازمند به زمان برای تکمیل فرایند سرویس دهی به کاربران هستیم. رامونیک با لیبل بین المللی widespread records یک گسترشگر در موسیقی است، در همین راستا هنرمندان میتوانند آثار خود را برای انتشار در رامونیک و وبسایت های تحت همکاری با این سرویس برای ما ارسال کنند تا بعد از تایید کارشناس مربوطه در سبک مورد نظر با هماهنگی خالق اثر به انتشار درآید فرایند برسی بین 24 تا 48 ساعت بوده .

فرم ورود به سایت