انتشار تک آهنگ

تمام سایت های بین المللی
هزار تومان 30
 • حداقل زمان انتشار یک ماه بعد
 • پشتیبانی همیشگی
 • ارائه بازدید جهانی موزیک شما
 • تمام سبک های جهان بجز شیش و هشت

انتشار آلبوم

Enter your description
هزار تومان 299
 • حداقل زمان انتشار 1 ماه بعد از تایید
 • پشتیبانی همیشگی
 • ارائه بازدید جهانی موزیک شما
 • تمام سبک های جهان بجز شیش و هشت
 • تعداد تراک بین 7 الی 15

ساخت لیبل اختصاصی

میلیون تومان5
میلیون تومان 3 قرارداد پشتیبانی رسمی و اولیه دو ساله
 • دارای پنل مدیریت پیشرفته انتشار
 • یوزر و پسوورد اختصاصی
 • انشتار موزیک نامحدود
 • جذب هنرمند بصورت نامحدود
 • حق کپی رایت قانونی جهانی در تمام پلتفرم ها
 • دارای کد حق پخش تلویزیون های بین المللی
 • قرارداد پشتیبانی روزانه تا دو سال
 • امکان فعالیت مدیر لیبل بصورت نامحدود زمانی
اولین بار در ایران

  مهلت انجام

  ضمیمه فایل

  فرم ورود به سایت